Gmina Czchów: Praca wre na Grodzisku i drogach gminnych
WYDARZENIA - Czchów
poniedziałek, 30 lipca 2018 12:07

Można śmiało powiedzieć, że czerwiec to też miesiąc pełen zmian inwestycyjnych. Na wzgórzu zamkowym w Czchowie oraz na Grodzisku trwają prace budowlane, o których na bieżąco informujemy.

 
Złota: Strażakom wręczono medale i wyróżnienia
WYDARZENIA - Czchów
czwartek, 28 czerwca 2018 09:22

125.lecie istnienia OSP Złota to doskonały moment do nagrodzenia najbardziej zasłużonych dla jednostki i lokalnej społeczności druhów. Burmistrz Marek Chudoba podkreśla, że to druhowie, którzy w sposób wyjątkowy zasługują na uznanie. I tak Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa: druh Paweł Piech, druh Grzegorz Kęska; srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa: druh Antoni Krzyżak; brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa: druh Marcin Jazłocki, druh Paweł Mazgaj. Odznaka Wzorowy Strażak trafiła do Druhó: Michał Włodarczyk, Druh Paweł Czuba, Druh Jakub Kumorek, Druh Mateusz Ryba, Druhna Agnieszka Motak. Odznaki za wysługę lat: Druh Bartłomiej Piech – 15 lat, Druh Roman Krakowski – 30 lat, Druh Jerzy Kornaś – 40 lat, Druh Stanisław Sapała – 45 lat, Druh Eugeniusz Pachota – 45 lat, Druh Tadeusz Piech – 45 lat, Druh Michał Piech – 50 lat, Druh Marian Koczwara – 50 lat, Druh Józef Kiełbasa – 50 lat.

 
Czchów. Małopolski Tele – Anioł
WYDARZENIA - Czchów
środa, 20 czerwca 2018 21:46

Niedawno burmistrz Czchowa Marek Chudoba podpisał list intencyjny o przystąpieniu do współpracy przy realizacji projektu Małopolski Tele – Anioł. Współpraca dotyczy Województwa Małopolskiego z Gminą Czchów i polega na podjęciu wspólnych działań promujących, mających na celu dotarcie z informacją o projekcie do mieszkańców danej gminy oraz włączenia do niego osób niesamodzielnych, potrzebujących wsparcia. Współpraca ma się przyczynić do poprawy poczucia bezpieczeństwa i jakości życia niesamodzielnych Małopolan oraz ich rodzin. Informujemy, że wszystkie rodziny zainteresowane tą formą pomocy proszone są o zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie, w celu otrzymania wniosku o wsparcie.

 
Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje w sprawie Romów z Limanowej…
WYDARZENIA - Czchów
czwartek, 24 maja 2018 00:07

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył apelację od wyroku sądu I instancji, który oddalił pozew RPO o wstrzymanie eksmisji Romów z budynku w Limanowej. Jego zdaniem Sąd Rejonowy w Limanowej złamał Konstytucję RP. – Postawa rzecznika nas cieszy, to kolejny argument za tym, że to burmistrz Limanowej złamał prawo – przekonuje burmistrz Czchowa, Marek Chudoba. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich doszło nie tylko do naruszenia Konstytucji RP, ale także Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Sąd w nie odniósł się w ogóle do zarzutu, że ingerencja władz Limanowej w prawo Romów do ochrony życia prywatnego była sprzeczna z zasadą proporcjonalności. – Dla Rzecznika jest to sprawa precedensowa. Środki pochodzące z programu integracji  społeczności romskiej –  które powinny służyć Romom, poprawiać ich sytuację i warunki życia – zostały wykorzystane w sposób niezgodny z wolą samych zainteresowanych. Czyli tak naprawdę samorząd limanowski, który skorzystał z tych środków, wykorzystuje je z założeniem, że Romowie przestaną być częścią wspólnoty samorządowej Limanowej i opuszczą teren gminy.

 
Czchów. W drodze do wiecznego miasta…
WYDARZENIA - Czchów
niedziela, 18 marca 2018 00:41

Już w najbliższy poniedziałek, grupa siedmiu wolontariuszek Szkolnego Koła Caritas z Publicznej Szkoły Publicznej im. św. Urszuli Ledóchowskiej z Tymowej wraz z opiekunem wyjeżdża na cztery dni do Rzymu. Jest to główna nagroda ogólnopolskiego konkursu multimedialnego „Zacznij działać” zorganizowanego przez Caritas Polska. Jury spodobało się ciekawe podejście do tematu, czyli scenariusz oparty na sposobach rekrutacji nowej osoby do wolontariatu.

 
Czchów. O budżecie, podziale środków i planach gminy
WYDARZENIA - Czchów
niedziela, 04 marca 2018 15:14

Tradycyjnie już początek roku to czas ogólnych zebrań mieszkańców, będących szansą na zapoznanie się z założeniami budżetu gminy na 2018 rok, zgłoszenie własnych pomysłów. – Dla mnie osobisty kontakt z mieszkańcami to doskonała forma relacji: samorząd – obywatele. Cieszy mnie, że zainteresowanie jest spore – podkreśla burmistrz Marek Chudoba. Do najważniejszych punktów każdego z zebrań należy uchwalenie podziału środków sołeckich na 2018 rok. Fundusze pozostające w dyspozycji sołectw są ograniczone, ale poprzez ich odpowiednie rozdysponowanie wyraźnie sugerują, co jest priorytetem do zrealizowania w danej miejscowości. Coroczne zebrania sołeckie to najlepsza okazja, by podzielić się swoimi bolączkami z przedstawicielem Urzędu Miasta Czchów i swoim sołtysem. Ustawa o samorządzie gminnym ograniczyła się do wskazania, iż zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa. – Doświadczenia z lat ubiegłych wskazują, że lokalne społeczności naszej gminy bardzo rozważnie wskazują kierunki wydatkowania przydzielonych środków funduszu – mówi burmistrz Chudoba. Mieszkańcy zabiegają m.in. o ulepszanie stanu dróg gminnych i oświetlenia ulicznego,  modernizacje i wyposażanie świetlic wiejskich, zagospodarowanie terenów w centrach miejscowości. – Za te pieniądze budujemy i doposażamy place zabaw, siłownie napowietrzne. To ważne aspekty życia naszych społeczności, więc dobrze jest, gdy najszersze grono dyskutuje nad różnorodnymi pomysłami i propozycjami. Zachęcamy, by uprawnieni do głosowania mieszkańcy brali udział w zebraniach wiejskich i zgłaszali projekty, które ich zdaniem powinny znaleźć finansowanie funduszem sołeckim. To narzędzie samorządności bardzo sprzyja rozwojowi lokalnemu, a wymaga tylko obecności i głosowania na zebraniu zorganizowanym przez sołtysa – podkreślają miejscy urzędnicy.

 
Czchów „Sądeczanka” z protestami
WYDARZENIA - Czchów
czwartek, 01 lutego 2018 14:54

Część naszych postulatów uwzględniono. Mowa o 16 kilometrowym odcinku, oznaczonym symbolem A. Korytarz B, zaprezentowany przez projektantów drogi Brzesko – Nowy Sącz, jest dla nas całkowicie nie do przyjęcia. Na to naszej zgody nie ma i nie będzie – zapowiada Marek Chudoba, burmistrz Czchowa. Przypomnijmy, że 15 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie władz samorządowych, zarządców dróg powiatowych, wojewódzkich oraz parlamentarzystów  z przedstawicielami GDDKiA w Krakowie oraz Firmą Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce CH2M. Tematem spotkania była prezentacja dwóch nowych korytarzy drogi łączącej Brzesko z Nowym Sączem. - Korytarze te zostały oznaczone literami A i B ich przebieg w większości pokrywa się z wcześniejszymi korytarzami KS1 i KS2. Korytarz A został skorygowany o postulaty które wnosiła Gmina Czchów oraz mieszkańcy na odcinku do 16 kilometra. Pozostałe postulaty nie zostały uwzględnione przez GDDKiA. Wobec powyższego Gmina Czchów podtrzymuje swoje stanowisko i stoi na stanowisku iż korytarz oznaczony literką B przebiegający przez teren naszej gminy jest całkowicie nie do przyjęcia. Natomiast korytarz oznaczony literką A do km 16 jest do przyjęcia. W kilometrze 16+000 łączy się on z korytarzem B, i powinien on wg nas przebiegać już po trasie korytarz B. Rozwiązanie to w znaczący sposób skraca drogę pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem odległość ta zmniejsza się o około 3,0 kilometry – podkreśla burmistrz Chudoba. Nowa Sądeczanka ma powstać do roku 2030. Koszt jej budowy oszacowano na blisko 2 miliardy złotych. Dodajmy, że sama potrzeba budowy drogi jest społecznie akceptowalna, ale już koncepcje jej przebiegu, zostały powszechnie skrytykowane. Czy zatem w ciągu kilku, najdalej kilkunastu lat, zostanie wybudowana nowa droga Brzesko – Nowy Sącz? Zdaniem dyrektora krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest to jedno z priorytetowych zamierzeń resortu drogownictwa. – My, co zarzucają nam niektórzy, nie jesteśmy przeciwni budowie, ale musi ona uwzględniać interes mieszkańców naszej gminy – mówi burmistrz Chudoba.

 
Czchów. Za dwa – trzy lata liczba mieszkańców przekroczy 10 tysięcy?
WYDARZENIA - Czchów
piątek, 26 stycznia 2018 14:12

O 922 osoby wzrosła liczba mieszkańców gminy Czchów w ostatnich kilkunastu latach. Na koniec grudnia 2000 roku mieszkały tutaj  8974 osoby, a na koniec 2017 roku, 9896. – Wiele wskazuje na to, że w 2020 roku będzie nas powyżej 10 tysięcy – mówi Marek Chudoba, burmistrz Czchowa.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 63

wyb1belka2019

2019aktwyb

2019kalendarzwyb

2019prezentacjakandydatow

prdoz2019

pr082019

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .