Stypendia Wójta Gminy Szczurowa, za bardzo dobre wyniki w nauce - już rozdane!
WYDARZENIA - Szczurowa
niedziela, 09 lutego 2020 21:39

szczurrowa2W dworze Kępińskich w Szczurowej miało miejsce uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Szczurowa za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów szkół z terenu gminy Szczurowa.

Pomysłodawcą wprowadzenia programu pn. „Stypendium Wójta Gminy Szczurowa” był Wójt Zbigniew Moskal. Stypen- dium zostało przyznane 25 uczniom z klas VI - VIII oraz III gimnazjalnych, którzy w roku szkolnym 2018/2019 osiągnę- li wysokie wyniki w nauce - średnia ocen od 5,20 i wyżej. W spotkaniu udział wzięli rodzice nagrodzonych stypendystów, Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa Marek Biernat, Wice- przewodniczący Rady Tomasz Dobosz i Andrzej Fiołek, Prze- wodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Oświaty, Opieki Spo- łecznej, Kultury i Sportu Mariusz Antosz, Dyrektor GCKCziS Szymon Witek, Kierownik ZOSiP w Szczurowej Elżbieta Gądek oraz dyrektorzy szkół.

- Drodzy Stypendyści, Szanowni Rodzice, Szanowni Państwo. Prezydent republiki Południowej Afryki, działacz na rzecz praw człowieka, laureat Pokojowej Nagrody Nobla - Nelson Mandela powiedział: „Edukacja jest najsilniejszą bronią, której możemy użyć, aby zmienić świat”. Edukacja odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Główną jej funkcją jest przygoto- wanie go do życia w ciągle zmieniającym się świecie. Kształtuje ona jego osobowość, pozwala na rozwój zainteresowań, nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odnalezie- nia sensu życia. Dlatego tak ważne jest stworzenie uzdolnionej młodzieży klimatu inspirującego do rozwoju i sprzyjającego rozwojowi ciekawości poznawczej. Nadawanie kierunku dzia- łaniom uczniów jest gwarantem ich sukcesu. W zapewnieniu najlepszych warunków rozwoju naszych dzieci, podkreślam ogromną rolę szkoły, rodziców oraz samorządu. Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych jest bardzo ważnym zada- niem naszej gminy na nadchodzące lata. W związku z tym, podjąłem decyzję o utworzeniu programu stypendialnego, ma- jącego na celu wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych. W tym miejscu pragnę podziękować radnym gminy Szczurowa za jednogłośne przyjęcie do realizacji uchwały, co świadczy o tym, że wszystkim nam zależy na rozwoju edukacji i nagradzaniu wysiłków młodych ludzi w naszej gminie. Wsparcie to będzie stanowić formę nagrody za osiągnięcia, a także motywację do osiągania jak najwyższych wyników w przyszłości. Stypendium Wójta Gminy Szczurowa za wyniki w nauce przyznane zosta- ło 25 uczniom, którzy w roku szkolnym 2018/2019 osiągnę- li najwyższe wyniki w nauce. Wyrażam głęboką nadzieję, że z każdym kolejnym rokiem liczba uczniów, którzy otrzymają sty- pendia będzie coraz większa. Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom, którzy po raz pierwszy odbierają stypendia. Wiem, że za tymi sukcesami stoi ciężka i wytrwała praca, która jest do- wodem dojrzałości i odpowiedzialności - mówił Wójt Zbigniew Moskal.

Stypendia otrzymali:

Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach: Gabriel Dadej, Maciej Hudyma, Sylwester Kania, Roksana Palej, Oliwia Pudełko.
Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich: Adrian Berner.

Szkoła Podstawowa w Szczurowej: Aleksandra Bernady, Julita Czarny, Krzysztof Dzień, Justyna Guzek, Zuzanna Klimaj, Julia Nosal, Karolina Rzepka, Paweł Szczypuła. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Uściu Solnym: Julia Czajka, Kacper Czajka, Aleksandra Dąbrowska.

Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej: Magdalena Biś, Kamil Giza, Anna Gulik, Remigiusz Mazur, Zuzanna Nowak, Gabriela Padło.
Szkoła Podstawowa w Zaborowie: Karol Bratko, Anna Wodka.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr042020

arteon

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .