Click on the slide!

Samorządowcy dostali promesy od wojewody

więcej...
Click on the slide!

Z Uszwi do Bukowiny Tatrzańskiej

W gronie najlepszych.      

więcej...
Click on the slide!

Znamy Gwiazdy Dni Brzeska 2015

Kamil Bednarek oraz zespół Enej  

więcej...
Click on the slide!

Brzesko: Beach Park Volley 2014

Zmagania na obiektach Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.    

więcej...
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
 • Najnowsze
 • Najpopularniejsze
 • Multimedia
 • 14.02 Będzie nowa strategia Związku Gmin ... (0)
 • 14.02 Wola Dębińska. Pomóżmy Gabrysi (0)
 • 14.02 O Czarnego Konia i Źrebiątko (0)
 • 14.02 Modele RC - Prezent dla dziecka (0)
 • 13.02 Poręba Spytkowska. Laury dla ucznió... (0)
 • 10.02 Samorządowcy dostali promesy od woj... (1)
 • 10.02 Jasień: Piąta kadencja sołtysa (1)
 • 09.02 Brzesko. Jubileusz pszczelarzy (0)
 • 09.02 Wolontariusze Carlsberg Polska akty... (0)
 • 08.02 Uszwianie na drugim miejscu w Polsc... (0)
 • 08.02 Uszwianie na drugim miejscu w Polsc... (0)
 • 07.02 Z Uszwi do Bukowiny Tatrzańskiej (0)
 • 06.02 Tragiczny wypadek na autostradzie. ... (6)
 • 04.02 Za zasługi dla obronności kraju (0)
 • 22.01 Samorządowy opłatek (3)
 • 22.01 Winda oficjalnie otwarta (3)
 • 21.01 Wypadek na A4. Zderzyło się 6 samoc... (0)
 • 19.01 Wierzchosławice: Solidarność Rolnic... (4)
 • 18.01 Stulecie orkiestry (0)
 • 18.01 Andrzej Duda spotkał się z samorząd... (1)
Szczurowa: Sukcesy inwestycyjne i najniższe w regionie zadłużenie
WYDARZENIA - Szczurowa
niedziela, 09 listopada 2014 14:32

Wielomilionowe dotacje na inwestycje, błyskawiczne uporanie się ze skutkami powodzi z 2010 roku, poprawa warunków życia – to efekt minionej kadencji samorządu. Minionej, bo kiedy ukaże się nasza gazeta, do wyborów pozostanie raptem kilka dni.

 

Drogi i chodniki
W okresie ostatnich czterech lat na terenie gminy wyremontowanych lub zmodernizowanych zostało ponad 150 km nawierzchni asfaltowych w 21 sołectwach, odbudowano 3 mosty, wykonano kilka kilometrów chodników z kanalizacją burzową, wykonano również remonty dróg wojewódzkich Szczurowa-Strzelce Małe-Uście Solne oraz Rudy-Rysie – Rząchowa -Górka. Wyremontowane zostało ponad 5 km dróg żwirowych do kompleksów pól. Wykonano także 12 nowych przystanków autobusowych.

Ochrona środowiska
Dużym sukcesem samorządu była wykonana za blisko 4 mln zł rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczurowej oraz podłączenie do niej 170 indywidualnych gospodarstw poprzez budowę kanalizacji. Bardzo ważną inwestycją dla mieszkańców całej gminy było wybudowanie ok. 10 km magistrali wodociągowej z przejściem przez Wisłę w Górce, łączącej gminę Szczurowa z nowoczesnym ujęciem wody  na Nidzie. Wybudowano wodociąg do Podszumina, co umożliwiło wykonanie przyłączy wodociągowych. Ponadto wykonany został projekt techniczny budowy dwustronnego połączenia wodociągowego od Szczurowej przez Strzelce Małe, Dąbrówkę i Barczków do Uścia Solnego.  Wymieniona została, ulegająca ciągłym awariom sieć wodociągowa na ul. Lwowskiej i Włoszynie. Rozbudowana i zmodernizowana została stacja uzdatniania wody w Szczurowej, włączony do eksploatacji został nowy zbiornik czystej wody oraz odwiercone dodatkowe studnie głębinowe. Zakupiono kolejny zestaw asenizacyjny dla oczyszczalni ścieków.   Na czterech budynkach użyteczności publicznej w Szczurowej: przedszkolu, szkole, budynku GOPS i UG zamontowane zostały kolektory słoneczne. Zutylizowano około 350 ton odpadów azbestowych z gospodarstw w ramach gminnego programu usuwania azbestu.


Odnowiono 15 centrów wsi
Odnowione i zagospodarowane zostały centra miejscowości: Uście Solne, Niedzieliska, Dołęga, Strzelce Wielkie, Strzelce Małe, Wola Przemykowska, Wrzępia, Rudy-Rysie, Barczków, Pojawie, Rajsko, Górka, Popędzyna, Księże Kopacze. Za ponad 5 mln zł wykonana została renowacja zespołu dworsko-parkowego w Szczurowej. Prace obejmowały m.in.: drenaż zewnętrzny i wewnętrzny, osuszenie piwnic, izolację, wykonanie nowych tynków i wylewek, rozbiórkę i odbudowę tarasu południowego, uzupełnienie i wymianę rynien, prace renowacyjne schodów i elementów kamiennych wraz z rekonstrukcją figur. Odbudowano praktycznie od nowa frontową i zachodnią część ogrodzenia parkowego. Wykonano nowe alejki, place utwardzone kostką brukową oraz konserwację drzewostanu.

Inwestycje w placówkach kultury
Wykonana została nadbudowa, nowa konstrukcja dachu wraz z pokryciem oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Gminnego Centrum Kultury. Wyremontowano salę widowiskową z zapleczem sanitarno-socjalnym, wykonano remont sali tańca oraz modernizację instalacji wodociągowej, gazowej centralnego ogrzewania i izolacje fundamentów.  W Dąbrówce Morskiej wybudowany został dom ludowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonano kompleksową modernizację budynku domu ludowego w Pojawiu z salą widowiskową, zapleczem socjalnym i parkingami. Przeprowadzono gruntowne remonty i modernizacje domów ludowych i remiz strażackich w Woli Przemykowskiej – Natkowie, Woli Średniej oraz Zamłyniu wraz z dobudową klatki schodowej w dwóch ostatnich. Zmodernizowane i odnowione zostały świetlice wiejskie w Uściu Solnym, Woli Przemykowskiej, Zaborowie, Niedzieliskach oraz remonty w świetlicach w Strzelcach Wielkich, Barczkowie, Rudach-Rysiu, Rylowej. Dzięki wykonanym remontom funkcjonalność i nowy wygląd zyskały domy ludowe w Rudach-Rysiu, Niedzieliskach, Strzelcach Małych, Strzelcach Wielkich, Szczurowej – Włoszynie i Zaborowie, dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym. Zagospodarowany został również teren wokół świetlicy w Rząchowej. Zakres wykonanych prac w domu ludowym w Rudach-Rysiu: cyklinowanie parkietu oraz remont dużej sali, klatki schodowej i łazienek, malowanie pomieszczeń, dachu, wykonanie opaski i ciągów komunikacyjnych. Malowanie dachu. remont szatni sportowej, wykonanie odwodnienia, modernizacja płyty boiska sportowego, wjazdu i parkingu, montaż kabin dla zawodników i kibiców, ławek, nowych bram i ogrodzenia. Zakres wykonanych prac w DL w Strzelcach Małych: wymiana stolarki drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych, malowanie wewnątrz budynku ,remont podłogi i sceny, uzupełnienie i malowanie elewacji, remont schodów, wykonanie daszków i podjazdu dla niepełnosprawnych.

Gmina bezpieczna
Gmina rozbudowała i wyposażyła zmodernizowany ośrodek zdrowia w Szczurowej o dodatkowe gabinety rehabilitacyjne wraz z niezbędnym zapleczem. Z udziałem środków Wspólnoty Gruntowej Uścia Solnego i budżetu Gminy wyremontowany i uruchomiony został Publiczny Ośrodek Zdrowia w tej miejscowości. Zakupione zostały samochody strażackie dla jednostek OSP: Szczurowa, Niedzieliska, Górka, Zaborów, Uście Solne i Wola Przemykowska-Zamłynie. Ponad milion złotych Gmina przeznaczyła na bieżące utrzymanie bojowe OSP na terenie gminy, tj. zakup paliwa, ubezpieczenia, opłaty w budynkach OSP, ekwiwalent dla strażaków. Rozbudowane zostały remizy w Strzelcach Wielkich, Górce, Niedzieliskach oraz wykonane remonty i modernizacje w remizach we Wrzępii, Dołędze, Pojawiu, Strzelcach Małych, Kwikowie, Uściu Solnym, Zaborowie, Woli Przemykowskiej. W remizie OSP w Kwikowie wykonane zostały roboty wewnętrzne w pomieszczeniach świetlicy i byłego sklepu, wyremontowana została elewacja zewnętrzna, wymieniona stolarka drzwiowa, wykonana nawierzchnia z kostki brukowej wraz z cokołem, schody zewnętrzne, nowy plac zabaw oraz zagospodarowanie ternu wokół obiektu. W trakcie wykonania jest nowe ogrodzenie, wjazd i boisko sportowe. Wyremontowane zostały pomieszczenia na piętrze oraz zmodernizowany garaż. Zakupiony został nowy radiowóz oraz sprzęt komputerowy dla policji. Dzięki zabiegom władz Gminy WZMiUW w Krakowie wykonał niezbędne prace na wałach rzek w miejscach zagrożonych przerwaniem wałów.

Gospodarka przestrzenna i rolnictwo
W celu poprawy warunków gospodarowania i lepszego wykorzystania przestrzeni do produkcji rolniczej pro-wadzone są z inicjatywy Gminy scalenia gruntów w Barczkowie, Strzelcach Małych, Rajsku, Szczurowej i Niedzieliskach, obejmujące łącznie 1367 hektarów. Ponadto Gmina wykonała scalenie i wymiana 18 ha obszaru gruntów w Szczurowej, przewidzianych w MPZP pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe. W wyniku scalenia wydzielono 90 działek budowlanych pod osiedle mieszkaniowe, które docelowo zostanie uzbrojone w drogi, sieć wodociągową i kanalizacyjną. Dla potrzeb miejscowych rolników w miejscu dawnej Targowicy powstał nowy plac targowy wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym, stoiskami targowymi i miejscami postojowymi w Szczurowej.

Obiekty gminne
Wykonana została nowa konstrukcja i dach oraz prze-prowadzony remont w budynku przeznaczonym pod potrzeby działalności gospodarczej w Szczurowej. Gmina wykonała najpierw dokumentację techniczną na budowę konstrukcji dachu budynku mieszkaniowego po Igloopolu w rejonie zbiorników wodnych w Dołędze, a następnie zabezpieczyła budynek poprzez przebudowę dachu i wykonanie więźby dachowej wraz z częściowym uzupełnieniem ścian stropu budynku. Wykonany został remont pomieszczeń wewnątrz budynku oraz pokrycia dachowego w obiekcie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczurowej.

Inwestowanie w młode pokolenie
We wszystkich szkołach na terenie gminy przeprowadzone zostały niezbędne remonty i modernizacje oraz wyposażenie pomieszczeń szkolnych.  Zmodernizowany został okazały obiekt szkoły podstawowej w Woli Przemykowskiej wraz z wykonaniem nowej elewacji budynku i zagospodarowaniem terenu. Dobudowano nowe skrzydło szkoły w Szczurowej oraz uruchomiono w nim „zerówkę” i gabinet pielęgniarki. Wykonane zostały remonty kotłowni szkolnych wraz z wymianą pieców centralnego ogrzewania w Strzelcach Małych, Rudach-Rysiu, Uściu Solnym, Zaborowie oraz Woli Przemykowskiej.  Do istniejącego obiektu szkolnego we Wrzępi od strony północnej dobudowana została sala widowiskowo-świetlicowa. Obiekt posiada niezależną, samostateczną konstrukcję z zaadaptowanym zapleczem sanitarno – kuchennym i kotłownią.  Gmina wybudowała nowoczesny kompleks wielofunkcyjnych  boisk sportowych „Orlik 2012” w Szczurowej oraz rozbudowała i wyremontowała szatnie z zapleczem sanitarnym dla sportowców. W ramach programu Radosna Szkoła wybudowane zostały place zabaw z ulepszoną, bezpieczną nawierzchnią poliuretanową w Szczurowej, Strzelcach Wielkich, Woli Przemykowskiej, Zaborowie i Uściu Solnym.
Wybudowane zostały również strefy rekreacji dziecięcej poprzez utworzenie 2 kompleksów sportowych w Rudy-Rysiu i Niedzieliskach oraz budowę  lub doposażenie kolejnych 9 placów zabaw w: Szczurowej, Uściu Solnym, Wrzępii, Rylowej, Kwikowie, Zaborowie, Strzelcach Wielkich, Woli Przemykowskiej, Górce. Ponadto ze środków gminy wykonano place zabaw w Rajsku, Rząchowej, Niedzieliskach, Popędzynie, Księżych Kopaczach. Zmodernizowane i wyremontowane zostały boiska sportowe w Szczurowej, Rylowej, Woli Przemykowskiej, Pojawiu i Niedzieliskach.

Informatyzacja i integracja
Dzięki realizacji projektów europejskich usprawnieniu ulegnie załatwianie spraw mieszkańców za pośrednictwem wdrożonego systemu elektronicznego i zakupionego sprzętu komputerowego. W ramach projektu dokształcano pracowników UG w wyższych uczelniach, zorganizowano szkolenia, kursy językowe, opracowano dokumenty strategiczne dla Gminy. Prowadzone były również kursy komputerowe dla  mieszkańców. Zrealizowane zostały projekty edukacyjne ukierunkowane na wyrównywanie szans uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci przedszkolnych. Na przełomie stycznia i lutego w każdej miejscowości obchodzone były Dni Seniora, które cieszyły się dużym uznaniem mieszkańców. W okresie ferii zimowych zorganizowane zostały różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Tradycyjnie w maju w Szczurowej odbywał się  Wojewódzki Przegląd „Krakowski Wianek”, skupiający wokół siebie zespoły pieśni i tańca, kapele ludowe i śpiewaków z całego województwa. W kwietniu każdego roku odbywały się Indywidualne Mistrzostwa Małopolski w Szachach Szybkich P-30. W dzień kanonizacji społeczność gminna złożyła hołd naszemu Wielkiemu Rodakowi papieżowi Janowi Paw-łowi II. Corocznie w Woli Przemykowskiej odbywał się Przegląd Zespołów Folklorystycznych szkół podstawowych i gimnazjów. Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów odwiedzał co-rocznie Szczurową, gdzie znajdują się groby pomordowanych rodzin. Marszem Mendelsona rozpoczęli Jubilaci swoje „Złote Gody”. W gronie rodziny i przyjaciół zostali przez wójta odznaczeni medalami przyznanymi przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Na odbudowanym Rynku odbyła się 14 sierpnia 2011 roku uroczystość upamiętniająca 650-lecie nadania praw miejskich Uściu Solnemu. Tysiące widzów zgromadzonych w centrum Szczurowej oglądało peleton kolarzy Tour de Pologne. Lotna premia w Szczurowej połączona została z festynem i piknikiem rodzinnym. Odbywający się w Strzelcach Małych piknik lotniczo-modelarski zgromadził licznie przybyłych pasjonatów lotnictwa i modelarstwa. 15 sierpnia 2014 roku odbyła się w gminie wyjątkowa uroczystość – Dożynki Gminne, których gospodarzem było sołectwo Strzelce Wielkie. Okresy letnio-jesienne szczególnie obfitowały w imprezy sportowo-rekreacyjne, m.in.: indywidualne biegi przełajowe, wyścigi kolarskie, turnieje wsi, festyny sportowo-rekreacyjne, turnieje piłkarskie, zawody sportowo-pożarnicze orz przekazania samochodów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szczurowa.

[pr]
     


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

plus wlasciwa1

pr012015

Relacje z regionu brzeskiego

Archiwum Wiadomości

Ostatnie komentarze

 • Tragiczny wypadek na autostradzie. Nie żyją dwaj siatkarze Karpat Krosno

  Mogli napisać na 469 km autostrady A4 i nie byłoby dyskusji

 • Samorządowcy dostali promesy od wojewody

  Wójt Dębna zbierać jeszcze długo będzie to co pozyskali poprzednicy. To za lata 2011 - 14

 • Jasień: Piąta kadencja sołtysa

  Dlaczego nie piszecie o różnicy ? Liczenie głosów powinno być jawne a nie w zamkniętym pomieszczeni...

 • Paweł Augustyn we władzach partii KORWiN?

  nie ma filosemicko, banderowskich sympatii

 • Tragiczny wypadek na autostradzie. Nie żyją dwaj siatkarze Karpat Krosno

  co za durne wpisy, jakie to ma znaczenie czy bylo to w Brzesku czy 50 metrow wczesniej w Mokrzyskach. Deb...

 • Tragiczny wypadek na autostradzie. Nie żyją dwaj siatkarze Karpat Krosno

  Marek, mylisz się to już jest teren Mokrzysk.

 • Tragiczny wypadek na autostradzie. Nie żyją dwaj siatkarze Karpat Krosno

  Jakie ma znaczenie czy wypadek miał miejsce w granicach mokrzysk czy brzeska? było to na granicy, na pr...

 • Tragiczny wypadek na autostradzie. Nie żyją dwaj siatkarze Karpat Krosno

  przecież to nie było na wysokości Mokrzyski tylko na wysokosci Brzeska ... niemalże przy skręcie (zj...

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .