Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje w sprawie Romów z Limanowej…
WYDARZENIA - Czchów
czwartek, 24 maja 2018 00:07

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył apelację od wyroku sądu I instancji, który oddalił pozew RPO o wstrzymanie eksmisji Romów z budynku w Limanowej. Jego zdaniem Sąd Rejonowy w Limanowej złamał Konstytucję RP. – Postawa rzecznika nas cieszy, to kolejny argument za tym, że to burmistrz Limanowej złamał prawo – przekonuje burmistrz Czchowa, Marek Chudoba. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich doszło nie tylko do naruszenia Konstytucji RP, ale także Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Sąd w nie odniósł się w ogóle do zarzutu, że ingerencja władz Limanowej w prawo Romów do ochrony życia prywatnego była sprzeczna z zasadą proporcjonalności. – Dla Rzecznika jest to sprawa precedensowa. Środki pochodzące z programu integracji  społeczności romskiej –  które powinny służyć Romom, poprawiać ich sytuację i warunki życia – zostały wykorzystane w sposób niezgodny z wolą samych zainteresowanych. Czyli tak naprawdę samorząd limanowski, który skorzystał z tych środków, wykorzystuje je z założeniem, że Romowie przestaną być częścią wspólnoty samorządowej Limanowej i opuszczą teren gminy.

 
Czchów. W drodze do wiecznego miasta…
WYDARZENIA - Czchów
niedziela, 18 marca 2018 00:41

Już w najbliższy poniedziałek, grupa siedmiu wolontariuszek Szkolnego Koła Caritas z Publicznej Szkoły Publicznej im. św. Urszuli Ledóchowskiej z Tymowej wraz z opiekunem wyjeżdża na cztery dni do Rzymu. Jest to główna nagroda ogólnopolskiego konkursu multimedialnego „Zacznij działać” zorganizowanego przez Caritas Polska. Jury spodobało się ciekawe podejście do tematu, czyli scenariusz oparty na sposobach rekrutacji nowej osoby do wolontariatu.

 
Czchów. O budżecie, podziale środków i planach gminy
WYDARZENIA - Czchów
niedziela, 04 marca 2018 15:14

Tradycyjnie już początek roku to czas ogólnych zebrań mieszkańców, będących szansą na zapoznanie się z założeniami budżetu gminy na 2018 rok, zgłoszenie własnych pomysłów. – Dla mnie osobisty kontakt z mieszkańcami to doskonała forma relacji: samorząd – obywatele. Cieszy mnie, że zainteresowanie jest spore – podkreśla burmistrz Marek Chudoba. Do najważniejszych punktów każdego z zebrań należy uchwalenie podziału środków sołeckich na 2018 rok. Fundusze pozostające w dyspozycji sołectw są ograniczone, ale poprzez ich odpowiednie rozdysponowanie wyraźnie sugerują, co jest priorytetem do zrealizowania w danej miejscowości. Coroczne zebrania sołeckie to najlepsza okazja, by podzielić się swoimi bolączkami z przedstawicielem Urzędu Miasta Czchów i swoim sołtysem. Ustawa o samorządzie gminnym ograniczyła się do wskazania, iż zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa. – Doświadczenia z lat ubiegłych wskazują, że lokalne społeczności naszej gminy bardzo rozważnie wskazują kierunki wydatkowania przydzielonych środków funduszu – mówi burmistrz Chudoba. Mieszkańcy zabiegają m.in. o ulepszanie stanu dróg gminnych i oświetlenia ulicznego,  modernizacje i wyposażanie świetlic wiejskich, zagospodarowanie terenów w centrach miejscowości. – Za te pieniądze budujemy i doposażamy place zabaw, siłownie napowietrzne. To ważne aspekty życia naszych społeczności, więc dobrze jest, gdy najszersze grono dyskutuje nad różnorodnymi pomysłami i propozycjami. Zachęcamy, by uprawnieni do głosowania mieszkańcy brali udział w zebraniach wiejskich i zgłaszali projekty, które ich zdaniem powinny znaleźć finansowanie funduszem sołeckim. To narzędzie samorządności bardzo sprzyja rozwojowi lokalnemu, a wymaga tylko obecności i głosowania na zebraniu zorganizowanym przez sołtysa – podkreślają miejscy urzędnicy.

 
Czchów „Sądeczanka” z protestami
WYDARZENIA - Czchów
czwartek, 01 lutego 2018 14:54

Część naszych postulatów uwzględniono. Mowa o 16 kilometrowym odcinku, oznaczonym symbolem A. Korytarz B, zaprezentowany przez projektantów drogi Brzesko – Nowy Sącz, jest dla nas całkowicie nie do przyjęcia. Na to naszej zgody nie ma i nie będzie – zapowiada Marek Chudoba, burmistrz Czchowa. Przypomnijmy, że 15 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie władz samorządowych, zarządców dróg powiatowych, wojewódzkich oraz parlamentarzystów  z przedstawicielami GDDKiA w Krakowie oraz Firmą Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce CH2M. Tematem spotkania była prezentacja dwóch nowych korytarzy drogi łączącej Brzesko z Nowym Sączem. - Korytarze te zostały oznaczone literami A i B ich przebieg w większości pokrywa się z wcześniejszymi korytarzami KS1 i KS2. Korytarz A został skorygowany o postulaty które wnosiła Gmina Czchów oraz mieszkańcy na odcinku do 16 kilometra. Pozostałe postulaty nie zostały uwzględnione przez GDDKiA. Wobec powyższego Gmina Czchów podtrzymuje swoje stanowisko i stoi na stanowisku iż korytarz oznaczony literką B przebiegający przez teren naszej gminy jest całkowicie nie do przyjęcia. Natomiast korytarz oznaczony literką A do km 16 jest do przyjęcia. W kilometrze 16+000 łączy się on z korytarzem B, i powinien on wg nas przebiegać już po trasie korytarz B. Rozwiązanie to w znaczący sposób skraca drogę pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem odległość ta zmniejsza się o około 3,0 kilometry – podkreśla burmistrz Chudoba. Nowa Sądeczanka ma powstać do roku 2030. Koszt jej budowy oszacowano na blisko 2 miliardy złotych. Dodajmy, że sama potrzeba budowy drogi jest społecznie akceptowalna, ale już koncepcje jej przebiegu, zostały powszechnie skrytykowane. Czy zatem w ciągu kilku, najdalej kilkunastu lat, zostanie wybudowana nowa droga Brzesko – Nowy Sącz? Zdaniem dyrektora krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest to jedno z priorytetowych zamierzeń resortu drogownictwa. – My, co zarzucają nam niektórzy, nie jesteśmy przeciwni budowie, ale musi ona uwzględniać interes mieszkańców naszej gminy – mówi burmistrz Chudoba.

 
Czchów. Za dwa – trzy lata liczba mieszkańców przekroczy 10 tysięcy?
WYDARZENIA - Czchów
piątek, 26 stycznia 2018 14:12

O 922 osoby wzrosła liczba mieszkańców gminy Czchów w ostatnich kilkunastu latach. Na koniec grudnia 2000 roku mieszkały tutaj  8974 osoby, a na koniec 2017 roku, 9896. – Wiele wskazuje na to, że w 2020 roku będzie nas powyżej 10 tysięcy – mówi Marek Chudoba, burmistrz Czchowa.

 
Czchów. Bezpłatnie do prawnika
WYDARZENIA - Czchów
niedziela, 14 stycznia 2018 23:36

Od początku 2016 roku w gminie Czchów funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej  Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Brzeski w porozumieniu z Gminami z terenu Powiatu: Gminą Borzęcin, Gminą Czchów, Gminą Dębno, Gminą Gnojnik, Gminą Iwkowa i Gminą Szczurowa. – Zachęcam do skorzystania z pomocy prawnika, porady są bezpłatne, to wspólna inicjatywa powiatu i gminy – podkreśla Marek Chudoba, burmistrz Czchowa.

 
Oświadczenie Burmistrza Czchowa
WYDARZENIA - Czchów
czwartek, 11 stycznia 2018 15:11

Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego od 2002 r. realizuje zadanie inwestycyjne na obszarze jeziora będącego własnością Skarbu Państwa. Związek dzierżawi teren od Tauronu, który jest zarządcą  jeziora.  Do tej pory wykonano inwestycje na kwotę ponad 65 mln zł. Ostatnie zadanie opiewające na kwotę 40 mln zakończyliśmy w 2015 r. Była to inwestycja sfinansowana z MRPO i na każdym etapie jego realizacji przy pełnej wiedzy i współpracy ze służbami Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie to było poddane kontroli nie tylko merytorycznej, finansowej, ale przede wszystkim w aspekcie prawnym od samej aplikacji, aż do uruchomienia płatności przez cały czas realizacji, skończywszy na wypłacie ostatniej transzy. Co zaś do przetargów, to co najmniej dwukrotnie dokumenty przetargowe były szczegółowo kontrolowane przez do tego powołane Departamenty Urzędu Marszałkowskiego. Departament nie wnosił żadnych uwag. Zaznaczę też. Że w międzyczasie, tj. w 2012 r. Związek został skontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli i nie wykazano zaniechań czy też nieprawidłowości mogących naruszyć prawo. W wystąpieniu pokontrolnym NIK z 2012 r.  w pkt 9 napisano, cytuję: „NIK nie wnosi uwag do wyboru przez Związek trybu udzielenia zamówień publicznych oraz ostatecznych rezultatów  przeprowadzonych postepowań w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty i zachowania konkurencji.

 
Czchów. Przybywa obywateli w gminie
WYDARZENIA - Czchów
piątek, 05 stycznia 2018 23:58

O 922 osoby wzrosła liczba mieszkańców gminy Czchów w ostatnich kilkunastu latach. Na koniec grudnia 2000 roku mieszkały tutaj  8974 osoby, a na koniec 2017 roku - 9896.  Tylko w jednej miejscowości Będziszyna, ubyło mieszkańców. Jest ich obecnie 145, a było 150. W innych ta liczba zwiększyła się. W Czchowie jest ich 2397 (było – 2207); Biskupicach Melsztyńskich jest 432 (było – 420);  Domosławice – 337 (było 268); Jurków – 1368 (było – 1187); Piaski Drużków – 477 ( było – 310); Tworkowa - 1114 (było – 1020); Tymowa – 1711 (było 1499); Wytrzyszczka – 458 (było – 442); Złota – 1457 (było 1336).

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 61

pr0602019

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .