Tuchów. Ambitne plany samorządu
WYDARZENIA - Region Tarnowski
czwartek, 26 września 2019 20:52

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej, sportowej, ale także drogownictwo i ochrona środowiska – to największe tegoroczne wyzwania tuchowskiego samorządu. Ja przypomnę, że w  Tuchowie trwają prace budowlane związane z  przebudową stadionu MKS Tuchovia wraz z  zagospodarowaniem „Skałki” w  celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej – mówi Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa. Jest to zadanie współfinansowane przez Unię Europejską, które ma na celu rewitalizację społeczną terenów podworskich. Warto wspomnieć, że całe przedsięwzięcie zostało podzielone na trzy części. Część pierwsza obejmuje prace związane z  przebudową budynku szatni, a  także istniejących sieci podziemnych. W  ramach drugiej części projektu obecnie wykonywano już prace związane z  karczowaniem drzew i  samosiejek rosnących na terenie tzw. „Skałki” oraz czyszczenie terenu. – Wspomnę, że prowadzone są również prace przygotowawcze przed budową ścieżek rekreacyjnych. Teren jest bardzo trudny, wymaga dużo pracy i  wysiłku, ale uporządkowanie i  zagospodarowanie tej części Tuchowa pozwoli mieszkańcom na wypoczynek i  spacery alejkami, pośród zieleni i  pośród wyremontowanych obiektów – mówi burmistrz Magdalena Marszałek. Trzecia i  ostatnia część obejmowała przebudowę ul. Szpitalnej, gdzie zostały zlokalizowane nowe miejsca postojowe tak długo oczekiwane nie tylko przez mieszkańców Tuchowa, ale przede wszystkim przez pacjentów korzystających z  usług medycznych Centrum Zdrowia Tuchów. Zakończono także nawierzchni zarówno ulicy Żeromskiego, jak i  ulicy Szpitalnej oraz drogi dojazdowej (dalszego odcinka ulicy Szpitalnej) w  kierunku tzw. „Skałki” i  planowanych w  przyszłości nowych terenów rekreacyjnych w  jej pobliżu.

Infrastruktura rekreacyjna i  sportowa pozostawia w  naszej gminie wiele do życzenia. - Dlatego złożyliśmy wniosek i  pozyskaliśmy 168 tys. zł z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na modernizację istniejącego boiska wielofunkcyjnego w  Tuchowie, zlokalizowanego przy ulicy Jana Pawła II. Boisko posiadało urazogenną nawierzchnię, a  dodatkowo otaczające je ogrodzenie (piłkochwyty) były zbyt niskie. W  ramach projektu, prace w zasadzie są już na ukończeniu, zostałą wymieniona nawierzchnia na bezpieczną (syntetyczna, poliuretanowo-gumowa, przepuszczalna dla wody) oraz podwyższymy piłkochwyty za bramkami. Taka modernizacja spowoduje znaczne zwiększenie liczby osób korzystających z  boiska, głównie osób, które do tej pory ze względu na swoje bezpieczeństwo z  niego nie korzystały. Dodatkowo zamontowano nowe bramki do gier zespołowych oraz nowe stojaki do koszykówki. Odnowiono, wymalowano dotychczasowe słupki stanowiące konstrukcję ogrodzenia. Na nowym, zmodernizowanym boisku będzie można organizować rozgrywki w  dyscyplinach takich, jak: piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa. Co ważne, boisko będzie ogólnodostępne dla mieszkańców. Przybędzie również miejsc służących do rekreacji i  integracji w  innych miejscowościach – wyjaśnia Magdalena Marszałek. Dodajmy także że w tym roku trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – w  Piotrkowicach, Burzynie i  Łowczowie otrzymały dofinansowanie na budowę altan drewnianych ze środków PROW. – Bardzo dziękuję Druhnom i  Druhom za zaangażowanie, współpracę przy tych inwestycjach i  gotowość do działania zdecydowanie wykraczającego poza te zadania, do których straże zostały powołane - mówi Magdalena Marszałek. Dzięki pozyskaniu dotacji w  wysokości 18 tys. zł z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeprowadzone będą prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej z  figurą NMPNP w  Zabłędzy (działka nr 293/6) z  I  połowy XIX wieku, w  ramach programu Kapliczki Małopolski 2019. Prace obejmą swoim zakresem demontażu wyposażenia kapliczki, renowację figury NPMNP wraz z  cokołem, korpusu kapliczki: fundament, korona, lico zewnętrzne i  wnęka oraz metalowego krzyża i  płotka.

Gmina nie zapomina o  działaniach na rzecz środowiska naturalnego, dlatego postarała się o  dotację z  Ministerstwa Przedsiębiorczości i  Technologii w  wysokości ok. 15 tys. zł na wykonanie inwentaryzacji wyrobów z  azbestu na terenie gminy Tuchów. Cały proces ewidencjonowania wyrobów z  azbestu na budynkach mieszkańców gminy Tuchów został zakończony. Dzięki sporządzeniu takiego spisu, będzie możliwe aplikowanie w  przyszłości o  dotacje na usuwanie azbestu. Wiem, że jednym z  większych problemów w  zakresie ochrony środowiska jest brak systemu kanalizacji w  części gminy. Najtrudniejsza sytuacja występuje tam, gdzie ze względu na położenie terenu i  odległość od Tuchowa nie ma i  nie będzie w  przyszłości możliwości dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Dlatego przygotowujemy się do pozyskania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni. Zakładamy budowę ok. 100 przydomowych oczyszczalni w  tym projekcie – dodaje burmistrz Magdalena Marszałek. Jako druga gmina w  Polsce, złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Przedsiębiorczości i  Technologii na termomodernizację ponad 120  budynków, w  ramach pilotażowego programu Stop Smog. Program ma wesprzeć tych mieszkańców, którzy nie są w  stanie z  własnych środków ocieplić swoich budynków. Realizowane w  projekcie przedsięwzięcia niskoemisyjne będą obejmowały m.in. wymianę urządzeń, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych; ocieplenia ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów; wymianę stolarki okiennej i  drzwiowej; modernizację systemu ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej; likwidację liniowych i  punktowych mostków cieplnych. Całkowity budżet projektu wynosi 6,4 miliona zł – wylicza Magdalena Marszałek.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr082020

bs2020a

arteon

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .