Drwinia. Wotum zaufania, a potem absolutorium jednogłośnie
WYDARZENIA - Region Bocheński
czwartek, 18 lipca 2019 19:15

Rada Gminy w Drwini przyjęła raport o stanie gminy Drwinia w 2018 roku i udzieliła wotum zaufania dla wójta. Chwile potem rajcy, ponownie jednogłośnie, zagłosowali za udzieleniem skwitowania z wykonania budżetu w 2018 roku.

W tym roku, po raz pierwszy, rady gmin, powiatów i sejmików głosowały wotum zaufania dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów/zarządów powiatów, marszałków /zarządów województw. Głosowanie odbywa się po dyskusji na temat raportu o stanie gminy – powiatu czy województwa. Zgodnie z prawem poprzedza ono uchwałę absolutoryjną. Wotum zaufania przegłosowano jednomyślnie, potem odczytano opinię RIO i Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu w 2018 roku. Obydwie były pozytywne. Głosowanie za udzieleniem skwitowaniem było formalnością: wszyscy byli za.
Warto dodać, że wartość majątku Gminy Drwinia według stanu na dzień 31 grudnia wyniosła 62 908 984,04 w tym wartość gruntów o powierzchni 462,9291 ha wynosi 16 127 706,50. W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 zwiększono zasób komunalny gminy na podstawie umowy kupna pod drogę działki nr 1122 o powierzchni 0,27 ha położoną w Dziewinie za cenę 20000 złotych oraz na podstawie umowy darowizny na rzecz Gminy Drwinia działki nr 301/3 o powierzchni 0,0458 zabudowanym budynkiem Domu Ludowego o wartości 83600 złotych oraz działki 293/2 o powierzchni 0,0055 stanowiącą drogę w Mikluszowicach o wartości 50,00 złotych. Ogółem w 2018 roku skomunalizowano 24 drogi o powierzchni ogólnej 5,11 ha Łączna wartość dochodów z dzierżawy mienia komunalnego Gminy Drwinia w poprzednim roku wyniosła 122 477,39 złotych (netto).
Infrastruktura drogowa w gminie Drwinia obejmowała na 1 stycznia 2018 r. 132 km dróg w tym drogi wojewódzkie 23 km, drogi powiatowe 29 km. Na dzień 31 grudnia 2018 roku długość dróg w gminie wyniosła 79 km. Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2018 roku 88,69% wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku 89%. Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio 89,31 % na dzień 1 stycznia 2018 r. i 91% na dzień 31 grudnia 2018 r. W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 297 666,02 zł. W gminie Drwinia zrealizowano bądź realizowane jest wiele  projekty ze środków zewnętrznych.
(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr082020

bs2020a

arteon

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .