Powiat Tarnowski i Gminy z dotacją
WYDARZENIA - Region Tarnowski
sobota, 02 marca 2019 19:52

001Stuprocentową skutecznością w pozyskaniu środków na usuwanie skutków powodzi może poszczycić się powiat tarnowski. Wicestarosta Jacek Hudyma odebrał promesy na realizację tych inwestycji, na kwotę 7.2 miliona złotych. - Złożyliśmy sześć wniosków, wszystkie zyskały akceptację wojewody i ministra spraw wewnętrznych i administracji. Pozysakne przez nas środki stanowią 80 procent inwestycji, pozostałe 20 procent zabezpieczyliśmy w budżecie powiatu tarnowskiego. Wicestarosta osobiście podziękował premier Beacie Szydło, ministrowi Joachimowi Brodzińskiemu oraz wojewodzie Piotrowi Ćwikowi. 80 tysięcy złotych pozwoli na wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej na stabilizację osuwiska w Zalasowej, przy drodze powiatowej.

 

Skuteczny powiat

002Dotacja z MSW pozwoli także na wykonanie remontu drogi powiatowej Filipowice – Borowa (w Borowej, w gminie Zakliczyn) – dotacja 680 tysięcy złotych; remont drogi powiatowej Rzuchowa – Pleśna – Siedliska (na terenie Licwina i Siedlisk) – dotacja 670 tysięcy złotych. Powiat zaplanował także remont drogi Ciężkowice – Turza w miejscowościach Ostrusza i Turza. - Na to zadanie otrzymamy 580 tysięcy złotych, a na remont jezdni Rzepiennik Suchy – Olszyny pozyskaliśmy 370 tysięcy złotych – wylicza wicestarosta Jacek Hudyma. Warto dodać, że z dotacji ministra będą prowadzone także prace na drodze powiatowej Zalasowa- Joniny – Szerzyny (w Joninach i Ryglicach). - To jedna z największych dotacji pozyskanych na odbudowę dróg zniszczonych przez podtopienia i powodzie w naszym powiecie – ocenia wicestarosta Jacek Hudyma.

 

Ponad milion złotych dla gminy Dębno

a019 4625Ponad milion złotych otrzymała gmina Dębno z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych . - Pozyskane przez samorząd pieniądze pozwolą nam na realizację dwóch ważnych inwestycji: odbudowę mostu, który znajduje się w ciągu jednej z dróg gminnych w Woli Dębińskiej oraz remont drogi gminnej: Dębno Szwaby wraz z odbudową przepustu – mówi naszej redakcji Wiesław Kozłowski, wójt gminy Dębno. Na remont wspomnianej drogi gmina otrzymała 240 tysięcy złotych, natomiast na remont mostu osiemset tysięcy złotych. - Te środki stanowią 80 procent inwestycji, pozostałe 20 procent zabezpieczyliśmy w budżecie gminy na 2019 rok. Niebawem ogłosimy przetarg: obydwie inwestycje będziemy chcieli zrealizować do końca sierpnia tego roku – dodaje wójt Wiesław Kozłowski. Gmina Dębno był jedną z dwóch z powiatu brzeskiego, która otrzyma wsparcie ministra (środki otrzymała także gmina Borzęcin). Wójt osobiście podziękował premier Beacie Szydło, ministrowi Joachimowi Brodzińskiemu oraz wojewodzie Piotrowi Ćwikowi. - Wyrażam także swój szacunek i podziękowania dla minister Józefie Szczurek – Żelazko, która wspierała nas w wielu działaniach – dodaje wójt Kozłowski – dodaje wójt Kozłowski.

 

Dotacja dla Zakliczyna

006Dotacje trafiły także do kilku gmin powiatu tarnowskiego. Gmina Zakliczyn otrzymała 123 tysiące złotych na opracowanie dokumentacji techniczno – projektowej na usuwanie osuwiska w Paleśnicy (59 tysięcy złotych) oraz Faliszewicach (64 tysiące złotych). Ponadto gmina wyremontuje pięć dróg gminnych: Zakliczyn – Borowa – Zagórze w Borowej – dotacja 150 tysięcy złotych; drogi Zakliczyn – Łęki (w Zakliczynie) – dotacja 320 tysięcy złotych. Zaplanowaliśmy także odnowienie jezdni Zakliczyn – Faliszewice do Niedźwiedzy w miejscowości Faliszewice. Na ten cel otrzymaliśmy sto tysięcy złotych, 180 tysięcy będzie natomiast kosztowała odbudowa drogi zniszczonej przez powódź w Wesołowie (droga Stróże – Wesołów). Natomiast 230 tysięcy złotych pochłonie remoint jezdni Zakliczyn – Filipowice koło Tartaku w Filipowicach – podkreśla Dawid Chrobak, burmistrz Zakliczyna. Gmina złożyła siedem wniosków i zyskała siedem dotacji. - To wielki sukces, za co wojewodzie i ministrowi dziękuję – dodaje burmistrz Chrobak.

 

Dwa miliony dla Ryglic

003Prawie dwa miliony otrzyma gmina Ryglice. - Złożyliśmy pięć wniosków. Wszystkie zostało pozytywnie ocenione – cieszy się burmistrz Paweł Augustyn. Zaplanowano remont drogi: Lubcza – Zwiernik (w Lubczy) – dotacja 900 tysięcy złotych; Kowalowa na Szkołę w Kowalowej – 320 tysięcy złotych; Joniny na Psiodę (w Joninach) – 320 tysięcy złotych; Lubcza – Kowlowa (w Kowalowej) – 250 tysięcy złotych oraz remont ulicy Boratyńskiego w Ryglicach. - Na to ostatnie zadanie otrzymamy 160 tysięcy złotych. Dotacja, w sumie 1.95 miliona złotych, to największa taka dotacja w dziejach gminy, stanowi 80 procent kosztów pięciu zadań – wylicza burmistrz Augustyn.

 

 

Ciężkowice – 590 tys. złotych

019 4609Blisko sześćset tysięcy złotych trafi do Ciężkowic. - Gmina zaplanowała wykonanie prac remontowych na trzech drogach: Falkowa – Padoły w Falkowej; Jastrzębia – Kąśna Górna – Kipszna w Kąśnej Górnej i Kipsznej oraz Bruśnik – Falkowa – tłumaczy Zbigniew Jurkiewicz, burmistrz Ciężkowic. Tutaj prace rozpoczną się wiosną. - Dotacja to 80 procent kosztów wykonania inwestycji – dodaje burmistrz Zbigniew Jurkiewicz.

 

Premier i minister

007Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński przyznał jednostkom samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Łącznie Małopolska otrzyma rekordową kwotę 96 149 000 zł na 174 zadania! Promesy wręczyli dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wicepremier Beata Szydło, minister Joachim Brudziński oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik. _ Rząd Prawa i Sprawiedliwości wywiązuje się ze zobowiązań, które powinni wypełnić nasi poprzednicy. Są to zadania dla mieszkańców tak istotne, że trudno bez ich realizacji funkcjonować. Dzisiaj, dzięki wsparciu rządu, wreszcie te problemy zostaną – mam nadzieję – skutecznie rozwiązane, czego Państwu oczywiście bardzo serdecznie życzę. To nie są jedyne projekty, które kierujemy do samorządów. Wspieranie naszych małych ojczyzn to jest jedno z tych zadań, które dla rządu są priorytetowymi –mówiła wicepremier Beata Szydło.

005Minister Joachim Brodziński przypomniał, że w latach 2016-2019 w skali całego kraju, dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości, do samorządów popłynęło 1,7 mld zł. To obowiązek państwa wspierać samorządy w naprawie szkód wyrządzonych przez nawałnice, opady deszczu, nawet z 2009 roku. Lata 2016-2019 to dla Małopolski ponad 384 mln zł na nadrobienie zaległości od 2009 roku. 1,7 mld zł, wygospodarowanych dzięki pani premier Beacie Szydło, dzięki premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, to prawie 3,5 tys. km odbudowanych, wyremontowanych dróg. Jako minister spraw wewnętrznych i administracji mam odwagę dziś powiedzieć, że daliśmy radę – podkreślił minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

 

Odbudowa infrastruktury komunalnej
Jednostki samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego – w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – otrzymały promesy ogółem na kwotę 79 220,00zł, w tym:
- gminy:     46 960,00 zł,
- powiaty:  32 260,00 zł.

Promesy przyznano 42 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 36 gminom oraz 6 powiatom na realizację łącznie 148 zadań, w tym:
- gminy: 122 zadania (remont dróg gminnych, odbudowa nawierzchni boiska szkolnego, remont ujęcia wody pitnej powierzchniowej),
- powiaty: 26 zadań (remont dróg powiatowych, remont chodnika).


Jeśli zaś chodzi o podział środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, to jednostki samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego otrzymały promesy ogółem na kwotę 16 929 000,00 zł, w tym:

- gminy: 9 322 000,00 zł,
- powiaty: 6 991 000,00 zł,
- samorząd województwa: 616 000,00 zł.

009Promesy przyznano 19 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 10 gminom, 8 powiatom i samorządowi województwa na realizację łącznie 26 zadań, w tym:
- gminy: 13 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg gminnych),
- powiaty: 9 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg powiatowych),
- samorząd województwa: 4 zadania (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacja projektowo-budowlana).

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr072020

ofpowbrz

bs2020a

arteon

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .