Gmina Drwinia. Prawie 28 milionów złotych na inwestycje
WYDARZENIA - Region Bocheński
wtorek, 19 lutego 2019 22:16

Blisko 28 milionów złotych na inwestycje zapisali w tegorocznym budżecie gminy Drwinia – tamtejsi radni. To jeden z najwyższych wskaźników w regionie. - W 2011 roku rozpoczął się boom inwestycyjny w gminie. Odrabiamy w ten sposób wieloletnie zaległości – mówi Jan Pająk, wójt gminy Drwinia.

Remonty dróg
Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku gros środków przeznaczono na remonty dróg gminnych, ale także na inwestycje prowadzone przez samorząd województwa małopolskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich). Ponad sto tysięcy złotych przekazano do dyspozycji ZDW na rozbudowę drogi wojewódzkiej Zielona – Limanowa (etap II); a blisko 50 tysięcy na przygotowanie koncepcji przebudowy mostu na Wiśle. Dokładnie ćwierć miliona złotych zaplanowano na remonty dróg gminnych.
Sto tysięcy złotych przeznaczono na remont dróg transportu rolnego. - Od kilku lat staramy się przeznaczać na ten cel pieniądze. Warto dodać, że udaje się nam pozyskać na to środki od marszałka Małopolski w ramach Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych. Drogi transportu rolnego poprawiły się w tym czasie, ale nadal jest sporo próśb od rolników, by je wyremontować  - mówi wójt Jan Pająk. W budżecie gmina przeznaczyła na meliorację urządzeń wodnych – nie mniej ważną inwestycję, bo od stanu rowów melioracyjnych zależy nawodnienie gruntów rolnych, a w czasach intensywnych opadów deszczu odprowadzenie nadmiaru wody, a tym samym uniknięcie stanu długotrwałego podtopienia pól uprawnych.

Turystyka i rekreacja
Blisko 15 milionów złotych zapisano w Dziale: Turystyka. Tutaj gros środków pochłonie budowa ścieżek pieszo – rowerowych w gminie Drwinia. - Na ten cel zarezerwowaliśmy kwotę blisko trzynastu milionów złotych – wylicza wójt Jan Pająk.  Mowa o zadaniu pn.: „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie   drogi   DW 964 na terenie gminy Drwinia wraz z infrastrukturą typu Bike&Ride, Park&Ride,” stanowiącym pierwszy etap szerszego zadania pn.: „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia”. W ramach tego zadania przewidziana jest budowa ścieżek pieszo-rowerowych w pasie drogi wojewódzkiej DW 964 wraz z infrastrukturą towarzyszącą typu Bike&Ride i Park&Ride. Powstanie prawie 13 km ciągu pieszo-rowerowego od Ispini do mostu w Niedarach. Ponadto   w ramach   planowanej   budowy   sieci   ścieżek   rowerowych   na trasie DW 964 dla bezkolizyjnej obsługi komunikacji zbiorowej   będą zatoki   autobusowe wraz z oświetleniem. Oprócz tego na trasie ścieżek w miejscowościach Ispina, Grobla, Świniary i Niedary wykonane zostaną miejsca typu Bike&Ride wraz z infrastrukturą w postaci zadaszonych wiat rowerowych oraz stojaków na rowery z ławkami i tzw. BikeStop czyli stacjami do napraw rowerów zaopatrzonymi w odpowiednie zestawy. Dodatkowo w Grobli przewidziana jest budowa parkingu Park&Ride na min. 12 samochodów, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych i miejscem parkingowym dla przynajmniej czterech rowerów. Ponad 362 tysiące złotych zapisano na realizację zadania – budowę ścieżek pieszo – rowerowych w dolinie Raby. Trwają prace przy budowie Miejsca Obsługi Rowerzystów w Drwini. To kolejne miejsce rekreacji, które powstaje w ramach projektu: „Rekreacyjno-turystyczna Dolina Raby”. Na MOR w Drwini składa się m.in. kompleksowe zagospodarowanie rekreacyjno – wypoczynkowe w postaci budowy: ścieżek i alejek spacerowych pieszych, drewnianej kładki nad rozlewiskiem, drewnianej wiaty z tarasem, drewnianej altany wyposażonej w ławki i stoliki z drewna z dojściem po kamiennych schodach, wieży widokowej, placu zabaw wraz z siłownią terenową (dostosowanych dla osób niepełnosprawnych), toalety publicznej, parkingu na 56 miejsc wraz z przebudową istniejącej drogi wewnętrznej, małej architektury w postaci: miejsc na ognisko, ławek parkowych, koszy na śmieci, stołów, stojaków na rowery, oświetlenia solarnego. W tym roku na ten cel zapisano – blisko 1.6 miliona złotych. Dodajmy, że wartość całego projektu dla gminy Drwinia wynosi 2 600 000,00 zł w tym ponad 2 miliony złotych stanowi samo dofinansowanie z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2012

 

Inwestycje infrastrukturalne
Blisko 300 tysięcy złotych to wydatki na gospodarkę mieszkaniową. Zaplanowano kilka inwestycji i prac remontowych: zagospodarowanie działki w Trawnikach, modernizację sali balowej w domu ludowym w Dziewinie, remont domu ludowego w Ispini, budowę siłowni zewnętrznej (na wolnym powietrzu) w Woli Drwińskiej. W miejscowości Trawniki, kosztem sto tysięcy złotych powstanie infrastruktura sportowo – rekreacyjna czyli otwarta strefa aktywności fizycznej, taki sam obiekt i tej samej wartości zostanie wybudowany w Bieńkowicach. - Takie strefy powstaną docelowo w każdej miejscowości. Inwestowanie w sport i rekreację jest wymogiem XXI wieku – podkreśla wójt Pająk. Ponad 80 tysięcy złotych pozwoli na wykonanie zmian w planie przestrzennego zagospodarowania gminy Drwinia. Na wsparcie finansowe mogą liczyć także strażacy. Zaplanowano remont – zagospodarowanie otoczenia remizy OSP w Bieńkowicach oraz dotację dla OSP Grobla na zakup samochodu pożarniczego.

Inwestycje w oświacie
Na blisko 700 tysięcy złotych oszacowano w tym roku prace związane z inwestycjami oświatowymi. - Od 2011 roku sporo inwestujemy w szkoły i przedszkola. Oświata i wychowanie to priorytet działania samorządu. Od lat powiadam, że to co najlepsze możemy dać młodemu pokoleniu to dobre wykształcenie, przygotowanie do nauki w szkole średniej, na studiach czy w szkołach branżowych  - dodaje wójt Jan Pająk. W tym roku zaplanowano zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dziewinie. 200 tysięcy złotych przeznaczono na zagospodarowanie terenu wokół Placówki Wsparcia Dziennego dla gminy Drwinia.

 

Inwestycje w rodzinę
Ponad 4.5 miliona złotych zarezerwowano na rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drwini gdzie powstanie  Centrum Opieki nad Małym Dzieckiem. Nowy, dwupoziomowy budynek powstanie w miejscowości Drwinia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, będzie miał 809 m2 i przeznaczony będzie na przyjęcie 50 maluchów. Na parterze pomieści sale pobytu dziennego dla dzieci, jadalnię wraz z zapleczem kuchennym, szatnie oraz zaplecze sanitarne. Na piętrze zaplanowano natomiast m.in. sale wypoczynku dla dzieci, pokój nauczycielski i dyrekcji, sale dla dzieci chorych oraz pokój pielęgniarki. Zostanie, także zagospodarowana przestrzeń wokół obiektu, powstaną nowe parkingi, plac zabaw oraz infrastruktura towarzysząca. - Na budowę tego obiektu otrzymaliśmy 2.4 miliona złotych rządowej dotacji – wylicza wójt Jan Pająk.

 

Ochrona środowiska
Sporo – bo ponad 6.1 miliona złotych zapisano w dziale gospodarka komunalna. Tutaj wyróżnić trzeba prace związane z budową sieci kanalizacyjnej,  budowy odnawialnych źródeł energii, podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz budowę PSZOK. PSZOK,  czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie wybudowany w Zielonej. Wszystko za sprawą dotacji, jaką gmina Drwinia pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 1 699 832,95 zł pozwoli na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne. W punkcie gromadzone będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zawierających azbest. Zbierane i magazynowane będą: inne niż niebezpieczne odpady komunalne, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (odpady komunalne), przedmioty przeznaczone do ponownego użycia. Projekt przewiduje budowę drogi dojazdowej do PSZOK wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej, plac PSZOK, zadaszoną rampę rozładunkową i zadaszone boksy. Powstanie też budynek – salka edukacyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym i tzw. infrastruktura towarzysząca. Oprócz budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów, przewidziane są także działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zasad hierarchii postępowania z odpadami i możliwości ponownego wykorzystania odpadów komunalnych. Powstać ma ścieżka edukacyjna. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł oddać do PSZOK-u segregowane odpady komunalne takie jak np. odpady budowlane, meble i inne odpady wielkogabarytowe, lodówki, telewizory, akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki, baterie. Za oddawanie odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów nie będą pobierane dodatkowe opłaty.

 

Inne inwestycje
W sposób kompleksowy gmina podeszła do modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego. Na ten cel zarezerwowano w sumie – blisko 1.2 miliona złotych. Zostanie zmodernizowany amfiteatr w Grobli, prace będą prowadzone w obiektach o charakterze kulturalnym w Niedarach i Świniarach. W Grobli za dwieście tysięcy złotych wybudowane będzie miejsce odpoczynku obsługi ruchu turystycznego. Boisko w Gawłówku wzbogaci się o trybunę, przy boisku w Świniarach pojawi się plac zabaw, a obiekt sportowy w Mikluszowicach doczeka się nowego ogrodzenia. - Na tegoroczne inwestycje zaplanowana jest kwota aż 28  milionów zł. Rok 2019 jest ambitny i rekordowy, jeżeli chodzi o kwotę przeznaczoną na inwestycje. Będzie to zarówno kontynuacja już rozpoczętych zadań jak i realizacja nowych projektów – dodaje wójt Jan Pająk.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr082020

bs2020a

arteon

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .