Jednogłośnie za budżetem powiatu
WYDARZENIA - Brzesko
środa, 06 lutego 2019 00:00

Rada Powiatu Brzeskiego jednogłośnie uchwaliła budżet na 2019 rok. Starosta Andrzej Potępa nie ma najmniejszych wątpliwości, że jest to budżet proinwestycyjny, prorozwojowy i prospołeczny. – Na inwestycje zapisaliśmy kwotę ponad 22,5 miliona złotych, a na kolejne lata mamy umowy na ponad 20 mln zł z funduszy europejskich– wylicza starosta brzeski.


Rada Powiatu ustaliła  dochody Budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2019 w łącznej kwocie 92.184.128,55 złotych (z tego dochody bieżące wynoszą  75.903.999,83 zł, zaś dochody majątkowe 16.280.128,72 zł). Natomiast wydatki Budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2019 zapisano w łącznej kwocie 95.902.091,29 zł. Plan wydatków bieżących zapisano na łączną kwotę 73.396.174,77 zł, a wydatków majątkowych na łączną sumę  22.505.916,52 zł (inwestycje).

Kosztowne szkoły
Tradycyjnie najwięcej kosztuje utrzymanie sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej. Na ten cel powiat przeznaczył w budżecie - 27 485 789,95. Do tego dochodzi edukacyjna opieka wychowawcza, na którą zapisano 6 042 490,00 złotych. Warto dodać, że utrzymanie szkół „średnich” kosztuje więcej niż powiat otrzymuje w ramach subwencji oświatowej. Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku będzie kosztowało: 4 403 274,00. Natomiast 264 000,00 powiat wyda na pomoc prawną dla mieszkańców. Sporo wydaje się także w dziale Pomoc Społeczna. To środki na dotację do działalności Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków Wsparcia Dziennego oraz funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach polityki społecznej budżet przewiduje kwotę blisko 3.6 miliona złotych. Na kulturę fizyczną zapisano ponad 239 tysięcy złotych, a na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego – 209 tysięcy złotych (w tej kwocie są środki dotacji do działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku).

Miliony na drogi
Na szeroko rozumiane inwestycje drogowe Rada Powiatu Brzeskiego przeznaczyła w sumie: 16 477 832,74. Te środki uwzględniają zadania realizowane przez powiat wspólnie z gminami oraz wsparcie finansowe dla samorządu województwa małopolskiego, na inwestycje realizowane przy drogach wojewódzkich przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.  Na drogi publiczne wojewódzkie – wydanych zostanie 111 095,63 (ta kwota zawiera środki na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na zadanie: „Budowa obwodnicy Szczurowej w ciągu drogi DW 964” oraz pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na zadanie: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - etap II wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Na remonty dróg powiatowych, budowę chodników i infrastruktury powiat przeznaczył ponad 16.3 miliona złotych. Jak mówi starosta brzeski Andrzej Potępa, w tym roku prace przy budowie chodników będą prowadzone we wszystkich gminach. Budowa chodników przy drogach powiatowych –  udział własny Powiatu 1.5 miliona złotych, gminy dołożą natomiast ponad 1.4 miliona złotych. Kolejne kilkaset tysięcy wydamy na utrzymanie dróg powiatowych oraz przygotowanie dokumentacji i projektów, które pozwolą nam aplikować o następne zewnętrzne pieniądze – wylicza starosta Andrzej Potępa.

Duże inwestycje
Wielkie powody do radości mają mieszkańcy trzech gmin na południu powiatu brzeskiego: Czchowa, Gnojnika i Iwkowej. Tutaj zaplanowano wykonanie dwóch wielkich inwestycji – które (łącznie) będą kosztowały ponad 12.5 miliona złotych. Stało się to możliwe dzięki pozyskaniu środków pozabudżetowych (sześciu milionów dotacji) oraz wsparciu finansowemu gmin. Na ten rok zaplanowana jest kompleksowa przebudowa drogi powiatowej nr 1448K Tymowa-Łososina Dolna w miejscowościach Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty (udział własny Powiatu - 2.958.132,52 zł, dotacja - 3.000.000 zł, Gmina Czchów - 116.295 zł, Gmina Iwkowa - 432.417 zł (razem 6 506 844,52). Druga inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1439K Gnojnik - Złota w miejscowości Gnojnik (udział własny Powiatu - 2.434.936,48 zł, dotacja - 3.000.000 zł, Gmina Czchów - 96.466 zł, Gmina Gnojnik - 497.391,11; razem:  6 028 793,59). Obydwa projekty zakładają nie tylko położenie nowej nawierzchni drogowej, ale także przepusty, budowę zatok autobusowych, oznakowania poziomego i pionowego, odwodnienie.

Inne inwestycje
W tym roku będzie realizowany Subregionalny Projekt Turystyczny ( w tym: budowa parkingu przy PCE w Brzesku) - udział własny Powiatu 192 661,38; dotacja 320 144,99. Zaplanowano także prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Mowa o zagospodarowaniu poscaleniowymi wsi Wola Przemykowska, Gmina Szczurowa. Na ten cel powiat wyda 1 421 000,00. Warto dodać, że będą tez kontynuowane zadania z zakresu geodezji i kartografii - Projekt E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego. W tym roku także realizacja scalania gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego w Strzelcach Wielkich. Inwestycja potrwa 2 – 3 lata. Powiat pozyskał na ten cel 20 mln zł ze środków unijnych.

Urząd do remontu
Od wielu lat mówiło się o potrzebie ocieplenia budynku przy ulicy Głowackiego w Brzesku, w którym znajduje się siedziba Starostwa Powiatowego w Brzesku i Urzędu Miejskiego. Termomodernizacja pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania. Nie bez znaczenia jest także fakt, że budynek zyska na estetyce. Pieniądze na ocieplenie obiektu przekażą, obok powiatu, także brzeski magistrat oraz Unia Europejska. Dzięki temu w kosztownej inwestycji  udział Powiatu Brzeskiego będzie stosunkowo niewielki. Warto dodać, że w realizacji i finansowaniu zadania: „Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku” samorząd powiatowy wyda sumę: 680 657,69. Przy okazji termomodernizacji zaplanowano wykonanie sieci komputerowej w powiecie za 470 tysięcy złotych;  systemu sygnalizacji pożarowej i oświetlenia awaryjnego 194 000,00 oraz modernizacja sanitariatów na II i III piętrze w budynku Starostwa Powiatowego ul. Głowackiego.

Dotacje dla „zdrowia”
Dotacja dla SP ZOZ w Brzesku – dofinansowanie unijnego projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” o wartości 4,3 mln zł – dofinansowanie powiatu będzie wynosiło 215 300,00 zł. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 100 000,00 (dotacja majątkowa dla Powiatowego Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Łysej Górze), Małopolska Chmura Edukacyjna - E - usługi w edukacji – to koszt 250 tysięcy złotych (w tym dotacji unijnej - 212 500,00).

 

Komentują dla Nas:

Andrzej Potępa, starosta brzeski
- Podobnie jak w latach poprzednich sporo środków udało się nam przeznaczyć na inwestycje. Budżet Powiatu Brzeskiego na 2019 rok jest konsekwencją skutecznie pozyskanych w poprzednim roku funduszy unijnych. Dodatkowo dzięki dobrze przygotowanym projektom otrzymaliśmy znaczące środki z krajowego programu przebudowy infrastruktury drogowej, a systematycznie realizowany program budowy chodników jest wspierany finansowo przez gminy.
Fundusze pozyskane z różnych źródeł powodują, że budżet powiatu jest zdecydowanie prorozwojowy i inwestycyjny choć mógłby być jeszcze lepszy gdyby nie poważne braki w subwencji oświatowej. To już kolejny rok, kiedy Ministerstwo Oświaty przekazuje zbyt niskie finansowanie na edukację i Powiat musi dołożyć kilka milionów rocznie na uzupełnienie tych braków, co uszczupla pulę środków inwestycyjnych.


Maciej Podobiński, wicestarosta brzeski
- To bez wątpienia dobry budżet. Są w nim środki na działalność bieżącą,  na utrzymanie sieci szkół  i na inwestycje. Poprawi się infrastruktura drogowa. Kilka milionów złotych wydamy na budowę, lub projekty chodników. Inwestycje przewidujemy  w każdej gminie. Zabezpieczono m.in. środki  na  projekt chodnika przy drodze Jadowniki – Sterkowiec (w ciągu ulicy Małopolskiej) oraz w centrum Poręby Spytkowskiej. Dodam,  że w montażu finansowym  z  Gminą Brzesko będziemy w tym roku  kontynuować  budowę chodników  w  Wokowicach, Szczepanowie, Mokrzyskach  i Jadownikach. Mamy również pomysł  na poprawę stanu bezpieczeństwa w Brzesku (obok budowy ciągów pieszych, także nowe przejścia i oznakowania).
Dobrze układa się też współpraca ze wszystkimi wójtami gminy powiatu brzeskiego, w których również przewidujemy wspólne inwestycje drogowo-chodnikowe.


Tadeusz Kanownik, radny
Cieszy mnie, że w budżecie znalazła się realizacja dwóch bardzo ważnych ciągów drogowych przebiegających przez gminę Czchów, Iwkowa i Gnojnik. Widać działania zarządu w pozyskaniu środków na ten cel. Dlatego jako radny wybrany z listy Wspólnoty Samorządowej zdecydowanie poparłem ten budżet. Pierwsze miesiące pracy Rady Powiatu Brzeskiego pokazują, że nawet jeśli różnimy się w niektórych sprawach, potrafimy znaleźć kompromis.


Stanisław Pacura, radny
Klub Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Brzeskiego głosował za budżetem.  Biorąc pod uwagę nasze możliwości finansowe, budżet został skrojony właściwie. Na pewno na uwagę zasługuje to, że zarząd sięgnął po środki, które rząd wyasygnował w ramach budowy i remontu dróg lokalnych. Budżet ma charakter rozwojowy i inwestycyjny. Liczymy, że kolejne środki zarówno z UE, jak i rządowe, uda się pozyskać zarządowi powiatu.

(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

wyb1belka2019

2019aktwyb

2019kalendarzwyb

2019prezentacjakandydatow

prdoz2019

pr082019

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .