Szczurowa. Dwa miliony na oświatę
WYDARZENIA - Szczurowa
czwartek, 13 kwietnia 2017 01:00

Blisko 2 miliony złotych środków unijnych dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie, w Strzelcach Wielkich, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Uściu Solnym, Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej, w Szczurowej, oraz dla Publicznego Gimnazjum w Szczurowej i Zaborowie na realizacje projektu pt. „Kompetencje przyszłości- rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa”. Wniosek Gminy Szczurowa po weryfikacji, ocenie formalnej i merytorycznej przez zespół oceniający Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości uzyskał akceptację Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 roku. Zarząd przyznał Gminie Szczurowa dofinansowania do złożonego projektu w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1, Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Kwota dofinansowania, łącznie z wkład własny Gminy wynosi ponad 1 900 000 zł.W szkołach na terenie gminy Szczurowa zakupione zostaną: pomoce naukowe i narzędzia TIK, realizowane będą również zajęcia wyrównawcze i rozwojowe, w ramach programów zajęć planuje się wyjazdy badawczo- naukowe, szkoły wyposażone zostaną w pomoce do stworzenia pracowni przedmiotowych w zakresie biologia, chemia, geografia, fizyka oraz matematyka, nauczyciele zatrudnieni w szkołach zostaną objęci doskonaleniem zawodowym w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu szkolenia.  Planowany okres realizacji projektu- od 1 czerwca 2017r. do 31 grudnia 2018r.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr082020

bs2020a

arteon

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .