Szczurowa. Gmina z Akademią Górniczo – Hutniczą
WYDARZENIA - Szczurowa
czwartek, 16 lutego 2017 01:00

Gmina Szczurowa jest jedną z kilku gmin regionu, która uczestniczy w realizacji projektu Pojezierze Tarnowskie”. Ubiegłoroczna Barbórka, na krakowskiej AGH, była doskonałym miejscem rozmowy nad realizacją projektu. W uroczystych obchodach górniczego święta Krakowie uczestniczyli przedstawiciele gmin i przedsiębiorców realizujących projekt pn. Pojezierze Tarnowskie m.in. Marian Zalewski, Wójt Szczurowej, Zbigniew Mączka, Burmistrz Miasta i Gminy Radłów, Janusz Kwaśniak, Wójt Borzęcina, Krzysztof Kochanek, Prezes ECI sp. z o.o., Dariusz Kochanek,  Kierownik ECI sp. z o.o. Piotr Jarosz,  Prezes Kopalni Kruszyw JAROSZ Piotr i Adam Jarosz, a także Anna i Wojciech Świątkowie z firmy 55Architekci.


 
Projekt polega na wykorzystaniu zawodnionych żwirowni dla różnorakich funkcji, wpływając tym samym na zmianę postrzegania działalności górniczej, jedynie jako tej degradującej środowisko. Po wyczerpaniu złóż kopalin stanowiących podstawę rozwoju cywilizacyjnego, zawodnione wyrobiska zyskują nowe życie dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu ich potencjału. Działania te wpisują się w nurt pracy naukowo- badawczej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Pracownicy Wydziału prowadzą badania nie tylko w obszarze racjonalnej gospodarki złożem, ale także ochrony środowiska, rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych, także we współpracy ze specjalistami z zakresu architektury, socjologii itd. Podczas uroczystego posiedzenia senatu Dziekan Wydziału Prof. dr hab. inż. Marek Cała powiedział: „Wydział Górnictwa i Geoinżynierii firmuje także innowacyjne w skali kraju przedsięwzięcie pod nazwą POJEZIERZE TARNOWSKIE, które ma powstać w wyniku spójnej rewitalizacji kilkunastu żwirowni na terenie 6 gmin. Pogórnicze tereny przeobrażane są dla sektora turystyki i rekreacji zarówno przez samorządy gminne, jak i prywatnych przedsiębiorców. Wartą podkreślenia cechą tego projektu jest jego rozmach oraz niepowtarzalność rozwiązań dedykowanych dla każdej żwirowni, a bazujących na wykorzystaniu dziedzictwa górniczego i lokalnej kultury. Zarówno władze gmin jak i przedsiębiorcy zaangażowani w powstanie Pojezierza Tarnowskiego muszą pokonywać wiele trudności formalnych związanych z procedurami finansowania Unii Europejskiej, ale wierzę, że dzięki dobrej woli interesariuszy i fachowej pomocy Wydziału inicjatywa ta zakończy się sukcesem. Powodzenia życzę Burmistrzowi Miasta i Gminy Radłów, wójtom Szczurowej i Borzęcina, prezesom spółek, kopalni oraz architektom. Projekt ten zaś powinien odnieść wielki sukces i być modelem do naśladowania dla wielu innych regionów górniczych”.  W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele niemieckiej spółki LMBV powołanej do rekultywacji nieczynnych kopalń: Dirk Sonnen i Monique Sonnen. Pogórnicze wyrobiska po wypełnieniu wodą zagospodarowywane są dla różnorakich funkcji tworząc Pojezierze Łużyckie i Nowe Pojezierze Lipskie. Przedstawiciele strony polskiej i niemieckiej mieli okazję wymienić poglądy i doświadczenia w zakresie tworzenia i funkcjonowania obiektów rekreacyjno- turystycznych oraz przyrodniczych w obrębie zrekultywowanych kopalń.
Uroczystości zakończyła wspólna biesiada, w której wzięli udział zaproszeni goście, pracownicy oraz studenci AGH. – Z realizacją tego projektu wiążemy sporo nadziei. Jestem przekonany, że przyczyni się on do ożywienia ruchu turystycznego, rozwoju naszej gminy – podkreśla wójt Marian Zalewski.
(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr082020

bs2020a

arteon

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .