Obwodnica Szczurowej i Tuchowa
WYDARZENIA - Szczurowa
poniedziałek, 02 stycznia 2017 01:00

Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego zebrani radni uchwalili Budżet Województwa na rok 2017. – Po wieloma względami będzie to rekordowy budżet - planowane wydatki wyniosą 1 854 399 809 zł. Warto podkreślić, że przyszłoroczny budżet zakłada rekordową sumę przeznaczoną na inwestycje – 989,6 miliona zł, co stanowi 53,4% struktury wszystkich wydatków. Lwią część wydatków inwestycyjnych pochłonie transport: aż 817 miliona  złotych. Kolejne pozycje w wielkości środków inwestycyjnych zajmują obszary: rolnictwa i łowiectwa, nauki, kultury i ochrony dziedzictwa czy oświata – podkreśla radny Wojciech Skruch.

Budżet samorządu, jego wysokość, struktura dochodów, a szczególnie liczony rok do roku przyrost jest pochodną wieku czynników makroekonomicznych, polityki władz samorządowych, ale w głównej mierze wynikiem polityki państwa. – To polityka rządu prowadzona w sposób odpowiedzialny i konsekwentny z zachowaniem zasad prawa finansów publicznych oraz prawa wspólnotowego jest podstawowym determinantem zasobności budżetów samorządów w tym samorządu regionalnego. Wprowadzenie programów prospołecznych dało i dawać będzie pozytywny impuls gospodarce. Zmiany w systemie podatkowym szczególnie w zakresie podatku od towarów i usług zapewniające finansowanie programów rządowych stają się motorem wzrostu gospodarczego opartego w znacznym stopniu na popycie wewnętrznym – podkreśla radny Skruch.

W subregionie tarnowskim zatwierdzono szereg inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców:
- budowa obwodnicy Tuchowa 2,5 miliona zł.,
- budowa obwodnicy Szczurowej 0,5 miliona zł.
- 2,0 mln przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologii wraz z salą OIOK w celu dostosowania do obowiązujących przepisów. Istniejący oddział nie od 1993 roku nie był remontowany, a wykorzystywany tam sprzęt uległ znacznemu zużyciu, wymaga wymiany na sprzęt nowszej generacji celem nadążenia za postępem w dziedzinie kardiologii.
- budowa chodników przy drogach powiatowych w gminie Zakliczyn i Gromnik
- zabezpieczenie potoków w Gminach powiatu Tarnowskiego w miejscowościach Szerzyny i Zakliczyn,
Na wsparcie liczyć mogą członkowie OSP z terenu małopolski spoza KRSR w tym grupy ratownicze zajmujące się ratownictwem z wykorzystaniem psów tropiących (950).
Kontynuowany będzie program modernizacji remiz strażackich w kwocie 2.3 miliona.
Tarnowskie instytucje kultury liczyć mogą na inwestycje wsparcie :
- 4 663 000 zł. Centrum Sztuki Mościce – modernizacja sali widowiskowej spełniające nowoczesne wymagania publiczności i artystów
- 392 680 zł. Muzeum Okręgowe w Tarnowie – rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Warto podkreślić ogromne zaangażowanie radnego Skrucha oraz radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy złożyli poprawki do budżetu, na środki dla szpitala świętego Łukasza w Tarnowie.  

– Nie sprawdziły się tym samym liczne powątpiewania co do skutków reform wprowadzanych przez większość sejmową na budżet samorządu. Zamiast wieszczonego uszczuplenia dochodów mamy znaczący wzrost. Wzrost, który  dawałby możliwość sfinansowania niemal wszystkich poprawek wnoszonych przez radnych - mó LISTNUM ił podczas sesji, w imieniu kluby radnych PiS, Wojciech Skruch.
(mir)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr082020

bs2020a

arteon

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .